Reglement

Reglement ved private sammenkomster, hvor lejeren selv er vært.
1.
Lejemålet går fra dagen før dagen kl. 12:00, til dagen efter kl. 12:00.
Lejen er for hele huset i alt kr. 3.500,00
Leje af ekstra dag til afrydning kr. 600,00
Lejemålet træder først i kraft, når der er underskrevet.
Dette gøres ved nøgleafhentning/betaling.
Retningslinjer vedr. aflysning af bestilt/reserveret lokale.
Ved aflysning/afbestilling af reservation koster det depositum.
For reservation af lokale på anden dato, indebærer nyt depositum.
2.
Lejeren skal drage omsorg for at der ikke under sammenkomster sælges drikkevarer m.m. (ifølge lov).
3.
Lejeren vil af den tilsynsførende få oplysning om varme, lys og ventilation.
4.
Porcelæn og bestik lejes á kr. 15,00 pr. kuvert.
Kun forsamlingshusets porcelæn må benyttes.
Der må ikke fjernes porcelæn fra forsamlingshuset.
Medbring derfor selv emballage til evt. madrester.
5.
Hvis glas eller andet service er skåret eller ituslået, skal det erstattes og betales sammen med nøgleaflevering i den grønne postkasse.
Prisliste findes i forsamlingshuset.
6.
Omforandringer ved el-installationer m.v. må ikke finde sted.
7.
Lejeren er ansvarlig for fornuftig afbenyttelse af forsamlingshuset, og er erstatningspligtig af skader fremkommet på grund hærværk o.l. For strømsvigt, tyveri m.m. har forsamlingshuset intet ansvar.
8.
Affyring af fyrværkeri og lignende både ude og inde er forbudt. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse.
9.
Lejeren skal efter sammenkomster rydde op både ude og inde, samt fjerne alt emballage og affald der måtte være fremkommet.
Gulvene skal fejes, men ikke vaskes.
Cigaretskoder skal fjernes fra begge askebæger på trappen.
Kun i tilfælde af særlig tilsnavsning skal afvaskning finde sted.
Borde og stole skal efter brugen sammensættes efter nærmere anvisning.
I tilfælde af kraftig tilsnavsning af WC. osv. kan påløbe ekstra regning på kr. 300,00
10.
Ingen under 18 år kan leje forsamlingshuset.
11.
Den tilsynsførende har under lejemålet ret til uanmeldt inspektion.
12.
Husk at skrue ned for varmen, alle radiatorer sættes på 1 efter brug.
13.
Køleskab og fryser skal slukkes efter brug, og skabsdørene efterlades åbne.
14.
Husk at slukke og lukke vandet ud samt afrense alle filtre i opvaskemaskinen inden aflevering af huset.